Vzdelávacie aktivity

Vzdelávanie patrí medzi hlavné aktivity občianskeho združenia ŽiTo v SÝPKE. Aktuálne ponúkame vzdelávacie programy pre základné školy, stredné školy i aktivitu pre materské školy.

Taktiež organizujeme workshopy, semináre, kurzy a komunitné aktivity. Zároveň ponúkame na prenájom (príp. spoluorganizovanie) priestory budovy sýpky i exteriér pre aktivity združení, spoločností a jednotlivcov v súlade s našimi hodnotami a cieľmi.

Kurzy

  • VYSTUPUJ S ODVAHOU
    Kurz je určený pre tých/tie, ktorí chcú nadobudnúť istotu pri prednášaní a vystupovaní pred inými ľuďmi. A taktiež pre tých, ktorí/é by chceli, aby ich príbeh bolo počuť a vedeli ho podať presvedčivým a autentickým spôsobom.

Vzdelávacie programy pre školy a skupiny

Vzdelávacie programy pre ZŠ a MŠ

Programy pre ZŠ – II.stupeň

Programy pre SŠ

Pracovné listy / pomôcky