Prírodná záhrada

Hospodársky dvor, na ktorom sa nachádza budova sýpky chceme upraviť ako atraktívny priestor pre širokú verejnosť. Činnosť v sýpke a záhrada by mali spolu byť v harmonickej jednote. My sme sa rozhodli upraviť priestranstvo formou prírodnej záhrady. Nadväzujeme na existujúce ovocné výsadby. Nachádza sa tu starší jabloňový a slivkový sad a mladé výsadby kôstkovín. V areáli budovy Sýpky je vybudované zavlažovacie jazero osadené vodným rastlinstvom.

    Prírodná záhrada je záhrada plná života, záhrada v  súlade s prírodou.  Je to oáza nie len pre každého návštevníka ale aj rastliny a živočíchy.

   Jednotlivé časti záhrady môžu mať rôzny účel – zeleninová záhrada, bylinková záhrada, ovocná záhrada, záhrada z menej známych ovocných druhov. Chceme v nej vytvoriť oddychové zony pre návštevníkov. Citlivo umiestniť objekty pre vzdelávanie,  zábavu a relax.  Architektonické prvky majú zásadný vplyv na celkové vyznenie a funkciu záhradnych kompozícii. Oporné steny, pergoly, vyvýšené záhony, deliace prvky, a oddychové zákutia s umením vytvárajú výrazný výtvarný a priestorotvorný  efekt. Vnášajú do záhrady dôležitý vertikálny rozmer, pomáhajú vytvoriť priestorovú ilúziu. Záhrada by mala byť zaujimavá a príťažlivá v každom ročnom období.

V roku 2023 sme získaliu certifikát “Ukážková prírodná záhrada”, ktorá má byť svojim vzhľadom, inšpiráciou každému návštevníkovi.

Záhrada ponúka množstvo aktivít počas celého roka. Chceme vytvoriť program zaujimavý pre celé rodiny, jednotlivca ale aj pre skupiny. Svojou činnosťou by sme radi oslovili deti z materských škôl, základných škôl a deti so špecialnymi potrebami.