Kaviareň a bistro

Priestor spodného podlažia ponúka miesto na prednášky, predstavenia, workshopy, kvízy, iné kultúrne
a komunitné podujatia.

Na tomto podlaží sa bude nachádzať i malá,
verejne prístupná knižnica a náučné
publikácie.
Plánujeme tu obchodík výrobkov lokálnych výrobcov podporujúcich udtržateľnosť a ekologické zmýšľanie.

V ďalšej fáze by sme radi prevádzkovali aj vegetariánsku reštauráciu.