Kategórie
Vzdelávacie programy Vzdelávanie

Vtáčia zima

  • Spoločne zistíme prečo vtáky dokážu lietať.
  • Robia si vtáky zásoby na zimu?
  • Čím sa živia, keď nie je v prírode ich hlavná zložka potravy – hmyz?
  • Čím sa živia a aké stratégie majú, aby prežili studené zimné obdobie?
  • Prečo niektoré druhy u nás v zime ostávajú a iné odlietajú – migrujú.

Cieľová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Optimálny počet účastníkov: 20 -25 (min. skupina 16 žiakov)

Začiatok: cca 9:00 (nadväznosť na SAD, alebo podľa dohody)

Dĺžka programu: 3hodinový blok s prestávkou 3 x 45 minút

Miesto začiatku a ukončenia programu:
E.K.O. centrum ŽITO, ŽiTo v SÝPKE, Moravské Lieskové

Požiadavky na účastníkov: oblečenie do terénu, prispôsobené aktuálnej predpovedi počasia

Cieľ programu:

  • Oboznámiť sa a vedieť vysvetliť pojem migrácia, zistiť prečo vtáky migrujú.
  • Vedieť kedy a čím kŕmiť vtáky v zime. Rozoznať rôzne druhy semien a plodov.
  • Spoznať stále vtáčie druhy a rôzne typy búdok.
  • Pochopiť význam hmyzu v živote vtákov, potravné reťazce.
  • Zostrojiť vtáčiu búdku a zistiť kde ju správne umiestniť v areáli svojej školy.

Spôsob objednania:
edu@zitovsypke.sk
0907 981 334
Cena: 8,- € /žiak

Termíny programu „Vtáčia zima“ vo februári: (ďalšie termíny dohodou)

deň štpipostpoutpoutstšt
dátum891214192026272829