Kategórie
Eventy Workshopy

Workshop: Zapoj zmysly

Spolupráca a zábava v okolí Sýpky

Cieľom workshopu bolo vybudovanie senorického chodníka a hmyzích hotelov komunitnou spoluprácou. Zúčastnilo sa ho desať rodín s malými deťmi z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest. Celá aktivita bola naplánovaná na sobodné dopoludnie, počas ktorého sa aj stihla dokončiť. Na prácu bol pripravený materiál aj náradie a tak bolo veľmi jednoduché pridať sa v ktoromkoľvek čase, venovať sa rôznym činnostiam a buď prácu dokončiť, alebo ju odovzdať ďalším. Všetci zúčastnení si tak mohli vybrali prácu, ktorá ich bavila a ktorú zvládli spraviť.

 • Senzorický chodník môže mať pozitívny vplyv na vývoj detí. Nielen ten fyzický, ale aj kognitívny.
 • Pozitívne vplyvy senzorického chodníka :
  • prevencia plochých nôh u detí
  • naučenie sa správnemu držaniu tela
  • pozitívny vplyv na vývin chrbtice
  • budovanie vzťahu dieťaťa s prírodou
  • spoznávanie rôznych materiálov
  • rozvíjanie zmyslového orgánu hmatu

Dospelí pracovali na ťažších prácach, vypĺňanie častí chodníka pieskom alebo dláždili chodník kameňmi či drevom. Deti bavili kopanie piesku, či hrabanie pilín, ktoré zas tvorili inú časť chodínka. Rozhrabávanie kopy ľahkých pilín bola veľmi vďačná zábavná a bezpečná činnosť pre deti. Podobne lákavou bol aj zber borovicivých šišiek spoza sýpky. 
Sýpka, ktorá prechádza poslednou fázou rekonšturkcie, bola ďalšou z atrakcii sobotného dopoludnia. Ponúkala prísľub príjemného areálu, ktorý tu bude onedlho otvorený. Prizývanie ľudí na takéto workshopy prispieva k zatraktívneniu budúcich komunitných priestorov a dáva pocit spolupatričnosti a spolúčasti na komunitnom živote. 
Pred obedom, keď sa práca chýlila ku koncu sa dalo od zúčastnených počuť, že sa radi vrátia, keď bude v sýpke ďalšia akcia. 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Kategórie
Eventy Workshopy

Workshopy: Príďte si zababrať ruky

Na prvítanie jari sme pripravili workshopy:

 • Ako vybudovať suchý múrik
 • Stavba hmyzích hotelov
 • Tvorba ježovníka
 • Budovanie kompostoviska

Pre deti i dospelých boli medzi workshopmu pripravené aj herné stoly pri ktorých sa mohli zabaviť.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Kategórie
Eventy Workshopy

Workshop: Kto vám priletí na kŕmidlo

Prvé tohtoročné stretnutie pri prednáške ornitológa o prikrmovaní a hniezdení vtáctva v blízkosti našich obydlí.
Následne možnosť pre deti i dospelých pri ich vzájomnej spolupráci zostrojiť si vlastnú búdku pre vtáčiky.

Vyrobené búdky našli uplatnenie a svoje miesto v prírode. Niektoré z nich už majú aj svojich nových obyvateľov.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Kategórie
Eventy Workshopy

Workshop : Budovanie dažďovej zdrže

Aj vďaka Vám, ktorí ste neváhali priložiť ruku k dielu, sme zažili príjemný a prínosný spoločný čas pri budovaní zádržného jazierka dažďovej vody.