Vzdelávacie programy

Pripravujeme vzdelávacie programy pre deti navštevujúce materské školy a pre žiakov základných škôl.

Tieto programy budú zamerané najmä na témy z oblasti prírodné vedy, environmentálna výchova, ale i iné s tým súvisiace, ktoré vieme zaujímavo prezentovať v exteriéri – v prírodnej záhrade a sade.

Vzdelávacie programy budeme poskytovať až po ukončení rekonštrukcie budovy sýpky, ktorá bude poskytovať potrebné zázemie pre tieto aktivity.