E.K.O. centrum

Centrum
E.nvironmentálných / edukačných
K.ultúrnych / komunitných
O.svetových / občianskych
aktivít

Detaily k jednotlivým kultúrno spoločenským aktivitám nájdete v kalendári.

Prírodná záhrada

Certifikovaná ukážková prírodná záhrada na ploche cca 2ha.

účasrníci na vzdelávaní

Vzdelávacie programy

Prírodovedné, vlastivedné a.i. vzdelávacie programy v súlade s plánom ministerstva školstva. Ďalšie workshopy a prednášky na aktuálne témy.

Kultúrne podujatia

Priestory pre väčšie i menšie kultúrne podujatia

Kaviareň a bistro

Vegetariánska strava a dobrá káva. Primárne lokálne a sezónnne suroviny.

Budujme prírodné záhrady a rozvíjajme vzťahy s prírodou a ľuďmi
v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí.

V človeku je odjakživa zakotvených zopár užitočných inštinktov: inštinkt hľadať niečo nové, inštinkt spájať sa do skupiny a inštinkt tvoriť. Možnosť byť súčasťou vytvárania nového priestoru, ktorý bude tvorivým a povznášajúcim spôsobom spájať ľudí a pôsobiť na ľudské zmysly, emócie, vedomosti a hodnoty, nás fascinuje.